Vi planerar Valpar till våren 2022


Vid Försäljning är valparna:

Registrerade i Svenska Kennelklubben

Dolda felförsäkrade i Folksam

Veterinärbesiktade och Chipade

Avmaskade

Vana vid daglig hantering så som kloklippning

Socialiserade med uppfödarens familj och vänner

Livslång support från uppfödaren.

 

Vi vill att ni HD/ED röntgar er hund när den fyllt 1 år.

Genomgår BPH/MH, detta hjälper jag er med. 

Jag är medlem i SKK (Svenska Kennelklubben) och följer deras rekommendationer.