Vi hoppas på valpar vecka 29 !

Bekräftelse av dräktighet görs i mitten av juni.

 

 

 

Vid försäljning är valparna:

Registrerade i Svenska Kennelklubben

Dolda felförsäkrade i Folksam

Veterinärbesiktade och Chipmärkta

Avmaskade x3

Vana vid daglig hantering så som kloklippning

Livslång support från uppfödaren.

 

Vi vill att ni HD/ED röntgar er hund när den fyllt 1 år.

Genomgår BPH när den har åldern inne (17-24 månader).

Jag är medlem i SKK (Svenska Kennelklubben) och följer deras rekommendationer.